SJUKDOMAR OCH SYMTOM

Här kan du läsa om de vanligaste sjukdomarna vi behandlar och vaccinerar mot.

Kolera

Orsakas av en bakterie och sprids via förorenat vatten. Bakterien kan ge en mycket allvarlig tarmsjukdom.

Gula febern

Orsakas av ett virus som sprids via myggor och kan ge upphov till leverinflammation. Viruset finns i Centralafrika och Sydamerika. Många länder kräver vaccinering mot Gula febern för att inresa skall beviljas.

Hepatit A/epidemisk gulsot

Orsakas av ett virus som sprids via förorenat vatten och förorenad mat. Viruset orsakar leverinflammation.

Rabies

Orsakas av ett virus som finns i saliven hos rabiessjuka djur.

Hepatit B

Orsakas av ett virus som finns i blod och kroppsvätskor. Smittan kan överföras genom infekterade instrument, infekterade nålar samt vid sexuella kontakter. Viruset kan orsaka svår leverinflammation.

Japansk encefalit

Orsakas av ett virus som sprids via myggor. Förekommer i stora delar av Asien. Sjukdomen leder till hjärninflammation.

Polio (barnförlamning)

Orsakas av ett virus som sprids via förorenat vatten och i förorenad mat.

Malaria

Sprids via myggor och är en mycket utbredd sjukdom i tropiska och subtropiska områden. Ladda ner vår folder om Malaria.

Meningokocksjukdom / epidemisk hjärninflammation

Meningokocken är en bakterie som kan ge hjärnhinneinflammation. Sprids genom nära kontakt, i regel som en luftburen droppsmitta till de övre luftvägarna. Epidemier förekommer över hela världen.

Pneumokocker

Nysningar, hosta och nära kontakt sprider pneumokockbakterierna och kan orsaka sjukdomar som lunginflammation, hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. Läs mer här >>>

Tyfoidfeber

Orsakas av bakterien Salmonella typhi, som ger feber och svår allmänpåverkan. Bakterien sprids via förorenat vatten och förorenad mat.

Turistdiarré/ETEC

Orsakas av en bakterie som sprids via förorenat vatten och förorenad mat.

Stelkramp / tetanus

Bakterien bildar ett gift som blockerar nervimpulserna och leder till svåra muskelkramper.

Tuberkulos

Orsakas av en bakterie och sprids oftast via inandning. Finns över hela världen.

TBE

Fästingöverförd hjärninflammation, TBE, är en allvarlig sjukdom som överförs till människor via fästingar. Idag finns ingen bot mot TBE, men det finns vaccin som skyddar.

Symtom TBE
Den som blir smittad av TBE-virus kan efter 1-2 veckor få influensaliknande symptom som lindrig feber och värk i huvud och kropp. Besvären varar upp till en vecka. Efter det känner man sig frisk och får då livslång immunitet. Men för några återkommer sjukdomen efter ca en vecka.

Vaccinera dig mot TBE
Idag finns ingen medicin som botar TBE men det finns vaccin som skyddar. Både barn och vuxna kan vaccinera sig – även under pågående säsong

Riskområden
Områden där TBE, eller fästingöverförd hjärninflammation, förekommer är svenska ostkusten, vissa områden kring Vänern, Vättern, i Skåne och på västkusten samt på Åland och Bornholm.

Vem bör vaccinera sig?

  • Fast- och sommarboende i riskområden.
  • Personer som vistas i skog och mark i områden med smittrisk.
  • Resenärer som skall vistas i skog och mark på Åland, i Baltikum eller i särskild riskområden i Centraleuropa eller Östeuropa.

Plusgrader = fästingsäsong

Fästingarna är aktiva när utetemperaturen överstiger + 5°C. Man brukar därför säga att fästingsäsongen i Sverige varar från mars till oktober, men det varierar förstås. I det lite varmare mellaneuropa är ofta fästingsäsongen längre.

Om du blir fästingbiten
Risken är trots allt liten för att du skall bli sjuk efter ett enstaka fästingbett. Avlägsna fästingen så snart som möjligt eftersom smittämnen som borrelia överförs efter 1-2 dygn. Bär fästingen på TBE-virus överförs smittan däremot redan efter kort tid.

Ta bort fästningen
Använd en finspetsig pincett eller en fästingborttagare när du tar bort fästingen. Ta tag om fästingens mundelar så nära huden som möjligt. Drag försiktigt rakt ut. Undvik att klämma på eller smörja in fästingens bakkropp, eftersom detta istället kan underlätta att smittämnen överförs. Tvätta sedan rent såret med tvål och vatten eller med desinfektionsvätska.