Hälsokontroller i arbetslivet

VasaNovas ansvarige läkare är certifierad att utföra alla förekommande lagstadgade hälsokontroller enligt Arbetarskyddsstyrelsens författningar (AFS), liksom norska hälsomyndigheter. VasaNovas läkare innehar norsk legitimation samt specialistexamen i allmänmedicin och är godkänd av Fylkesmannen i Rogaland.

 

Exempel på undersökningar

 • Hälsoundersökning för anställda, inkl nyanställningsundersökningar
 • Hälsoundersökningar för skift/nattarbetare
 • Undersökningar för livsmedelsanställda
 • Körkort inom alla klasser
 • Hälsokontroller för yrkesdykare EDTC och AFS 2005:6.
 • Intyg offshore för norsk kontinentalsockel
 • Intyg för norska dykare
 • Arbeten inom spårväg, lokförare, m.m
 • Rök, kemdykning enl AFS 2005:6
 • Sjöfolksintyg, inkl. Manila
 • Joniserande strålning
 • Härdplastundersökning
 • Arbete med asbest och fibrosbildande damm
 • Höghöjdsarbete (mast-/stolparbete), inkl arbets-EKG enl AFS 2005:6
 • Försäkringsintyg, arbetsskada, m.m
 • Arbetsförmågebedömningar
 • Lungfunktionsmätningar