Vi gör det enkelt för dig

 • Vi hjälper dig med intyg till Transportstyrelsen för ansökan om körkortstillstånd när du på grund av alkohol eller droger fått ditt körkort indraget, spärrat eller ifrågasatt.
 • Vi erbjuder dig professionellt bemötande, konsultation, rådgivning samt information av erfaren personal.
 • Förlängning av körkort (högre behörighet)
 • Intyg och provtagning för alkolås
 • Vi utför observationer och provtagningar samt läkarintyg enligt 17 kap. i Vägverkets föreskrifter . Läkarintygen utfärdas av läkare med specialistkompetens efter avslutad observationstid.
 • Provtagning för urin och blodprov sker  i våra lokaler.

 

Vänd dig alltså till oss när du på grund av alkohol eller droger behöver intyg för att:

 • få lämplighetsintyg
 • få behålla körkortet
 • få tillbaka körkortet efter spärrtid
 • ta om körkortet
 • villkorat körkort med alkolås

Vid första mötet på Körkortsmottagningen ska du ha med dig Transportstyrelsens föreläggande/beslut i ärendet samt ID-handling.

Vi önskar både gamla och nya kunder välkomna!