HÄLSOUNDERSÖKNINGAR

FÖRETAG    –    PRIVATPERSONER

AKUTA SJUKDOMAR

Vi finns tillhands om du eller din personal blir akut sjuk. Oftast får du en tid till läkare eller sjuksköterska redan samma dag.

SKÖTERSKEMOTTAGNING

På vardagar har vi alltid en sköterska tillgänglig för rådgivning, vård, vaccination, m m.

Körkortsmottagning

Vi hjälper både företag och privatpersoner och kan erbjuda snabba tider och bra pris. Vi genomför all provtagning på plats i våra lokaler.

Läs mer >>>

INTYG

VasaNova utför undersökningar som krävs för:

• Körkort • Dykcertifikat • Sjöfartsintyg • Intyg vid personförsäkringar • Arbetsförmågebedömningar • Höghöjdsarbete • Härdplast

SPECIALISTLÄKARE

Vi kan erbjuda sjukvård av specialistläkare inom följande områden:

• Allmänmedicin • Företagshälsovård • Barnmedicin • ÖNH-sjukdomar • Röst- och talbesvär (foniatri) • Hörsel- och yrselsjukdomar • Invärtesmedicin • Endokrinologi/diabetologi • Allergisjukdomar • Hjärtsjukdomar • Hudsjukdomar • Gynekologiska sjukdomar • Fosterdiagnostik

UTBILDNINGAR

VasaNova utför företagsutbildningar inom olika områden, HLR, första hjälpen, stresshantering, hälsa m m. Kontakta gärna oss om det är något annat du är intresserad av för din personal. Vi har många samarbetspartners och kan erbjuda diverse kurser inom många olika områden.

FÄLTMOTTAGNING

Vi har möjlighet att komma till ditt företag för bl a provtagning, kontroll och vaccination.